• Online Us

    24-hour service

  • Find Us

    Zhengzhou, China

Blog Center
  1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail

Mga tuko

Ang “tuko na malalapad ang paa” ( Hemidactylus turcicus) sa Levitico 11:29, 30 ay nakatala bilang “marumi” para sa mga Israelita. Sa Kawikaan 30:28, ang “tuko” (sa Heb., sema mithʹ) ay sinasabing “tumatangan sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay” at pumapasok sa palasyo ng hari

Relate Blog
toTop
Click avatar to contact us